Tillväxtrådet är en informell mötesplats för utbyte av tankar och idéer mellan
              representanter från näringslivet och den offentliga sektorn i Söderhamn.
              SKFF representeras i rådet av Ewa-Lotta Sköld.
   
              Anteckningar från möte jan 2009.
              Anteckningar från möte nov 2008.

Näringslivsrådet blir TillväxtrådetLäs mer


För utförligare information, sök på
www.soderhamn.se

Tillväxtrådet 1:a mötet 20 nov 2007